Otevři své srdce.

 Laskavá slova pro uvolnění.

TEPLO DLANÍ SRDCE OTVÍRAJÍ.

Naše dlaně co teplo přinášejí, co tvořit nám pomáhají, to ony jsou mnohdy v chladný kámen uzamčeny a tím i naše srdce zamykají. 

Dlaně jsou bránou k srdci, neb z něj vycházejí.

Dlaně a paže se v srdci spojují a společně si notují. Pravá dlaň s levou nebojují, oni se doplňují a milují. Paže máme k objímání, dlaně k pohlazení i tvoření. Pomáhají nám uchopit věci hmotného světa a zároveň vnímají energii toho nehmotného světa, která je běžně našim očím skrytá.

Když jsme na teplo dlaní zapomněli, tak ony zkameněly a cestu k srdci uzavřely. Náš hrudník, paže i dlaně chtějí, chtějí naše pochopení, chtějí dotek a pohlazení, chtějí náš zájem probudit, chtějí celé naše tělo oživit.

Dej si své ruce na srdce, slyšíš? Stále tluče.

Brána k srdci se postupně otvírá a vše začíná, proud laskavosti tě objímá. Láska je v harmonii celého těla, teď víš co tvá duše už dlouho chtěla. Dopřej si lásky obětí a kamenný obal praskne dojetím. Tvé paže i dlaně se skrze srdce opět propojí a vůně, tvá esence srdce, celý prostor provoní a druzí se k tobě s láskou připojí.

SEBE I DRUHÉ OBJÍMEJ A K TOMU SE VESELE USMÍVEJ. Povolí bolest i zklamání a všem se tím činem uleví.

Jsem s vámi v lásce a obětí. Věrka


 Příběh pro pohlazení tvé duše.

BEZRADNOST A LASKAVOST.

Jedna duše jménem Bezradná. Zmateně se tu rozhlížíš a potřebuje si utřídit myšlenky a informace. Něco už ví, její vědomí se otvírá a tím i její srdce, ale něco stále chybí, ještě něco. Stojí a nechápavě zírá.  

VÍ, ŽE POTŘEBUJE lásky plné vedení, jasné a stručné vysvětlení. Potřebuje najít svůj střed a potřebuje sebe pochopit tady a teď. Potřebuje se naučit, jen tak být, klid ve své duši procítit a žít.

A tak se stane, že potkává duši jménem Laskavost, ta upoutala její pozornost. Setkávají se v jednom místě a obě vědí, že to o náhodě není. Ovšem duše Bezradná se stále odvrací od duše plné Laskavosti. Snad něco vyhlíží, nebo se nechce vzdát toho na co byla zvyklá. Snad pochybuje a neví co dál, jak to vše uchopit má? Snad nevěří, že i ona může v lásce žít a bránu k srdci si otevřít. 

Proč se stále odvracíš? Ptá se Laskavá duše.

Potřebuji cítit, že dáš mi víc…. Odvětí Bezradná.

Ta Laskavá jí lehce vezme za ruku. NEMŮŽU TI DÁT VÍC, NEŽ TY DÁVÁŠ SOBĚ. Můžu ti ale ukázat. jak lásky si dát víc, jak život ve své esenci a síle uchopit.  

Bezradná duše se konečně otáčí a její oči jsou tak vykulené.

"JAK SI DÁT LÁSKY VÍC?" Tak to mě opravdu zajímá.
Jak budu mít ve svém životě více lásky a pochopení?
Jak mé srdce i tělo může v harmonii být a spokojeně žít?
Jak budu lásku bez očekávání, dostávat i dávat?
A jak se to dělá?

 

Laskavá duše si položí ruce na srdce. Já hned teď nevím jak přesně se to stane, ale stane.

TY CÍTÍŠ TU ZMĚNU UŽ TEĎ. 

Půjdeme cestou jednoduchosti k bráně tvé laskavosti, k bráně tvého srdce a ty sama vkročíš do svého jedinečného království. Ukážu ti nástroje a jak je můžeš ve svém životě použít, když někdy zabloudíš.

Dvě duše, Bezradnost a Laskavost jsou spolu v lásce a dojetí, v pokoře a radosti, že vše se správně děje a vzájemná důvěra je u srdce hřeje. Společně tančí životem, i když každá se svým vlastním dějem.


Bezradná duše našla ZKLIDNĚNÍ, UVOLNĚNÍ, POCHOPENÍ A LASKAVOST. NAŠLA DŮVĚRU V SEBE I VE SVÉ KROKY ŽIVOTEM.


My už to víme, že nic náhod není a duše se ve správný okamžik potkávají.


Nezapomeňte, vše je ve vás. Je potřeba opustit iluze, díky kterým věříte, že nejste dost, že nejste úplní.
SebeLáska je největší ochranou a zároveň ctností.
A ty se také nech okouzlit, tónem harmonického bytí.
 

Možná cítíš volání. 


JAK PROBÍHAJÍ SETKÁNÍ.

Nahlédneme za oponu hmoty a podíváme se na souvislosti tvého životního příběhu. 
Propojíme mysl a srdce, ukotvíš se ve svém těle.

Jak společně otevřeme BRÁNU TVÉHO SRDCE?

Naslouchám své intuici a nechávám setkání plynout. Vše se postupně skládá  a v jednom místě přijde ten nádherný pocit uvolnění, spojení s esencí tvého srdce. Tady jsme doma, ve tvém srdci a tady pocítíš lehkost bytí. 

Možná si budeme jen povídat, nebo tančit, můžeme jít i cestou vedené meditace a léčivých tónů. 


Může to být pomocí vizualizace. 

Pomohu ti vystoupit z kruhu a podívat se na situaci zvenčí.

Najdeme příběh ve tvém životě, na kterém budeš schopná/ý pochopit svůj již nefunkční model (svůj zákon), který se ukrývá v podvědomí a který ti brání danou situaci vyřešit.

Podíváme se na konkrétní příčinu, najdeme spojení a přepíšeme scénář tohoto příběhu, tak aby se ti ulevilo a vše začalo fungovat podle tvých představ, aby se tvůj život uzdravil. Scénáře tvého života se změní.

To je cesta skutečné proměny. Proměna tvého smýšlení o sobě, proměna tvojí energie, která změní i tvojí realitu.  

ZABLOKOVANÁ EMOCE  POVOLÍ A TOBĚ SE ULEVÍ.  

Nic složitého, ovšem je vždy důležitý tvůj přístup, tvoje ochota se podívat i na nepříjemné situace z tvého života. Podle toho se pak dostaneme do hloubky tvého příběhu a čím hlouběji půjdeme, tím rychlejší bude celý proces uzdravení. 

Tvá vizualizace nám pomůže si ujasnit konkrétní příběh. Kladením otázek a ověřováním odpovědí, svalovým testem (kineziologie), najdeme odpovědi a zda to tak opravdu je. Někdy totiž lžeme sami sobě, nechceme si přiznat pravdu, ani naše skutečné pocity a pro neustálý hukot v naší hlavě, nevnímáme souvislosti. Prostě mlžíme a nechceme se dotknout sebe, cítit své bušící srdce, které volá po pozornosti a laskavosti. 

Moje přirozená intuice, vnímání souvislostí a energií, tě laskavě provede celým procesem.

Naše společná práce ti pomůže najít skutečnou příčinu. 


Můžeme řešit cokoliv, co vás ve vašem životě trápí.  

Vše má svůj původ v nás samotných.


Co na naší společné cestě získáš ?

Najdeš odpovědi na své otázky. Najdeš své životní, dávné příběhy, které tě nepodporují a podíváš se, kde jsi si zastavila svojí emoci, svojí energii.

KDE SI OPUSTILA SEBE.

Uspořádáš si svoje myšlenky a následně i život. Naučíš se více komunikovat se sebou a říkat jasně co chceš.

Najdeš způsob kudy z kola ven. Uvolníš svojí bolest i zranění, své neprojevené emoce, které ti brání jít dál a vyřešit danou situaci.

PŘIJMEŠ SAMA SEBE.

Získáš větší sebevědomí, více jistoty a objevíš svojí ztracenou hodnotu. Situace ve které se nacházíš se uklidní a postupně vyřeší. Ty budeš přesně vědět co a jak a v jednání budeš rozhodná/ý.

UCÍTÍŠ SÍLU SVÉHO ROZHODNUTÍ.

POCÍTÍŠ SÍLU LÁSKY VE SVÉM TĚLE.


Poznámka: Ne vždy dokáže síla mysli a odstranění našich bloků v podvědomí vyřešit naše zdravotní problémy. Může je zmírnit, někdy úplně odstranit, tak jako jsem to zvládla já a přesto, nepopírám důležitost lékařů a léků. 

Vše potřebuje být v rovnováze a s pokorou k životu.  

Potřebujeme se vrátit ke své přirozenosti a žít naplno, v lásce a porozumění.

 POZNEJ POCIT SPOJENÍ, spojení se sebou.

Setkání mrazivá, to když nádherné spojení se sebou prožíváš.

Tato setkání prostě miluji, jsou úchvatná a probíhá tvé opravdové spojení. Emoce se uvolní a energie se rozproudí. Tím jak se nám podaří rozproudit tvojí energii, ty se pak cítíš mnohem lehčí a sebejistější v tom co děláš i co doopravdy chceš. Získáš jasnější vnímání souvislostí života. Vše do sebe zapadá a věci a situace se dávají do pohybu. Vše se začíná skládat podle tvých představ. Tvé představy se naplňují.

Setkání tlumená, tvojí uzavřeností neprolomená. 

Tato setkání jsou vždy náročnější, protože máš hodně uzavřené své srdce, své pocity, své opravdové vnímání sama sebe a to tě přivádí do stresu a bezmocnosti. Než se bariéra prolomí je potřeba na sobě intenzivněji pracovat i po setkání. Je potřeba odlehčit stravu, očistit zanesený organismus, více pít a rozhýbat své tělo. Pobývat více v přírodě, nebo i na zahradě, bořit ruce do hlíny a sázet kytičky, zeleninu a tak získávat spojení. Spojení můžeš získávat i skrze svojí vlastní tvorbu, kreslením, zpíváním, pletením, šitím... to co tě bude těšit a naplňovat. Možná, že bude čas jen na odpočinek a nic nedělání, pokud to tak budeš opravdu cítit a bude ti u toho dobře. Najdi to co tě těší a dělá ti radost. Určitě najdeš první opravdové spojení a tak pokračuj než najdeš vnitřní klid a pohodu.  

Pokud jsi více uzavřená a vše je pro tebe problém, je potřeba více trpělivosti a ochoty se prokousat nepříjemnými zážitky. Vše se dá vyřešit, když máš ochotu a dovolíš si to. Pak se zhluboka nadechneš a budeš šťastná za svojí cestu. 

Žiješ zdravý a láskyplný život.

INDIVIDUÁLNÍ SETKÁNÍ

Zjisti co je ukryto za oponou hmoty.

 "OTEVŘI SVÉ SRDCE" 

Individuální setkání 


První setkání bývá delší ( 120 minut ).  

Vždy je důležitý i váš přístup, vaše ochota uvolnit se.

CENA  1 200,- Kč