Zpátky domů, zpět k sobě.

03.11.2023

ZPÁTKY DOMŮ, ZPĚT K SOBĚ.

Vše v přírodě pomalu utichá, přichází čas jejího odpočinku.

A i ty se vracíš z dálek domů.

Byla jsi tam všude venku, starala se o svojí rodinu, o vše co bylo potřeba a teď?

Teď je čas zpomalit a uklidnit se, najít si čas pro sebe. Vypnout hlavu a přepnout se do klidového režimu. Přepnout se zpět do svého těla a naslouchat mu. Naslouchat svému srdci, svým emocím a intuici.

Pojď a naslouchej jemnému šepotu uvnitř sebe.

Je čas zachumlat se do peřin a nechat se hýčkat, nechat život volně plynout.

Utiš se, zastav se a přivítej čas odpočinku.

Máš v sobě energii léta. Máš v sobě nádhernou, velkolepou energii a velkou sílu. Máš energii i sílu proměnit zdánlivě obyčejné věci na krásné. Zpomal a vrať se do svého středu.

Uvědom si, jak dlouho se vyhýbáš sobě a svým potřebám.

Vrať se zpět do své jemnosti a důvěry. Je čas.

Vrať se do svého středu, v lásce ke svému tělu a životu.