DUŠEVNÍ ZDRAVÍ.

Cestou našeho středu, energií, vibrací a tónů.

Uvolňujeme náš stres, naší mysl a obnovujeme naší rovnováhu, harmonii v životě.

Zvukové lázně 

Objevujeme, jak naše tělo zní a jak laskavě může znít i náš život.

LÉČIVÉ TÓNY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ I VZTAHŮ   

 Doteky srdcem

Cestou individuálního setkání pro obnovu rovnováhy v životě. 

KINEZIOLOGIE - METODOU ONE BRAIN - INTUITIVNÍ VEDENÍPOZNEJ POCIT SPOJENÍ.

 Setkání mrazivá, to když laskavé spojení se sebou prožíváš.

Tato setkání prostě miluji, jsou jedinečná a probíhá tvé opravdové spojení, rozšiřuješ své vědomí. Emoce se uvolní a energie v těle se rozproudí. Tím, jak se nám podaří uspořádat tvé myšlenky o sobě, ty se pak cítíš mnohem lehčí a sebejistější v tom co děláš i co doopravdy chceš. Získáš jasnější vnímání souvislostí života. Střípky do sebe zapadají, věci a situace se do pohybu dávají a tvé představy se naplňují.

Setkání tlumená, tvojí uzavřeností neprolomená.

Tato setkání jsou náročnější, protože máš hodně uzavřené své srdce, své pocity, své opravdové vnímání sama sebe a to tě přivádí do stresu a bezmocnosti. Než se bariéra prolomí je potřeba na sobě laskavě a intenzivněji pracovat i po setkání. Je také vhodné odlehčit stravu, očistit zanesený organismus, více pít a rozhýbat své tělo. Pobývat více v přírodě, nebo i na zahradě. Bořit ruce do hlíny a sázet kytičky, zeleninu a tak získávat spojení, uvědomění si své hodnoty. Je to dobré pro naše zklidnění a ukotvení. Láskyplné spojení můžeš získávat i skrze svojí vlastní tvorbu, kreslením, zpíváním, pletením, šitím... Prostě tím, z čeho se budeš radovat, co tě bude těšit a naplňovat. Možná, že bude čas jen na odpočinek a nic nedělání bez zbytečného posuzování. Najdi to co tě těší a přináší ti úsměv na tváři.

Miluj všechny verze sama sebe a nezapomínej na sílu své myšlenky.

Žijme spokojený a láskyplný život ve zdraví.